Byalaget

Benestad Byalag omfattar "gamla Benestad Församling" och medlemmar är de som äger eller bebor fastigheter med beteckningarna Benestad, Stenby och Örup. Medlemsskapet är kostnadsfritt.

 

Benestad Byalag

  • har som målsättning att verka för byns gemenskap och utveckling, samt värna om gamla seder och bruk
  • skall verka partipolitiskt och religiöst obundet
  • kan i vissa frågor fungera som ett led mellan invånare och myndigheter
  • kan även vara remissinstans i framförallt kommunala frågor t.ex. kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsbyggnad
  • tar tillvara på människors behov av en levande landsbygd, både kulturellt och i samhällsfrågor
I byalaget arbetar vi för att göra Benestad attraktivt för fler, oavsett om man är fast bosatt, sommargäst eller bara besökare. 
Tillsammans kan vi förbättra våra villkor, så att vi kan fortsätta att leva och verka i vår vackra bygd. Allas röst och åsikt är viktig, ju fler som möter upp på byalagets möten, desto mer kan vi åstadkomma.
I Benestads byalag försöker vi verka i nuet för framtiden, men ändå ta tillvara och ha med oss kunskap och erfarenheter från svunna tider.

 

Ålderman:           Per-Ove Persson                                                        

Revisorer:           Ingvar Stridh och Leif Persson

Vill ni komma i kontakt med ovanstående TRYCK HÄR

Läs om gamla tiders "Byastämma och Åldermansgille" HÄR